Kommunepotentiale 2019

Landets 98 kommuner kan i 2019 tilsammen spare ca. 38 mia. kr., hvis de formåede at prioritere og anvende ressourcerne ligesom den mest udgiftseffektive kommune, som i 2019 er Vejle.

Undervisningseffekt

Dyhrs Skole i Slagelse ligger i top, og Nysted Efterskole i Guldborgsund ligger i bund, når det gælder, hvor meget skolerne løfter deres elevers faglige niveau.

Fordelingspolitisk redegørelse 2019

I Fordelingspolitisk Redegørelse 2019 beskriver og analyserer CEPOS udviklingen i indkomster, fordeling og incitamenter. Det sker primært ud fra egne analyser og beregninger på Danmarks Sta-tistiks personregistre og Økonomi- og Indenrigsministeriets familietypemodel.