Forventet levetid for en 60-årig er vokset med 5½ år siden 1960 – men folkepensionsalderen er reduceret

Type: ABCepos
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

Folkepensionen blev gjort universel i 1957, dvs. alle dem der havde nået pensionsalderen kunne modtage folkepension uanset indkomst1. Folkepensionsalderen blev dengang fastsat til 67 år. Den forblev 67 år frem til 2004, hvor folkepensionsalderen blev sænket til 65 år, som følge af Nyrups efterlønsreform fra 1999. 

Fra 2019 stiger folkepensionsalderen som følge af Velfærdaftalen fra 2006 og Tilbagetrækningsaftalen fra 2011. I 2019 er folkepensionsalderen 65½ år. I 2020 er den vokset til 66 år.  

Siden 1960 er den forventede levetid for en 60-årig vokset markant. I 1960 var levetiden på 78,2 år2, hvilket er vokset til 83,6 år i 2019, dvs. med 5½ år.  selvom levetiden er vokset markant gennem de seneste knap 60 år, er folkepensionsalderen ikke vokset, tværtimod. 

Det er særligt siden 1995, at levetiden er vokset for de 60-årige. Fra 1960 til 1995 voksede levetiden med ½ måned om året. Siden 1995 er levetiden for 60-årige vokset med ca. 2 måneder om året. 

Footnotes

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk