Løngevinster for alle faglige uddannelser

Type: Analyse
Table of contents×

Table of contents

Table of contents

Løngvinster for alle faglige uddannelser, 2012 uddannelser

Løngvinster for alle faglige uddannelser, 2012 uddannelser

Anm.: Før skat. Livstidsindkomsten er opgjort som den akkumulerede indkomst et individ tjener i alderen 18-64. Livstidsgevinsten er udregnet ift. et individ med 9. eller 10. klasse som højeste uddannelse. Alle udregninger er fremskrevet til 2016-niveau.
Kilde: Egne beregninger

Footnotes

  Download Article

  Download File size: 762.2 KB

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk

  Download Article

  Download File size: 762.2 KB

  Share this page

  Authors

  Mads Lundby Hansen

  Cheføkonom og vicedirektør

  +45 21 23 79 52

  mads@cepos.dk