CEPOS donorprincipper

CEPOS modtager af princip ikke donationer fra det offentlige og finansieres således alene ved donationer fra private, dog ikke fra politiske partier. Det er afgørende for kvaliteten og troværdigheden af CEPOS’ arbejde, at CEPOS er uafhængig af sine donorer. Donorer har derfor ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner og anbefalinger, herunder hvordan forskningen udføres og formidles.

Hvis CEPOS’ sekretariat eller enkelte medarbejdere udsættes for en påvirkning af en donor, der har til formål at udfordre CEPOS’ uafhængighed, skal dette straks meddeles til CEPOS’ direktør, der ligeledes straks underretter bestyrelsesformanden. Såfremt donor ikke respekterer CEPOS’ uafhængighed, afbrydes samarbejdet.

CEPOS havde i 2019 indtægter på 18,5 mio. kr. og udgifter på 17,9 mio. kr. For at sikre uafhængigheden af CEPOS’ virke og forskning, er det målsætningen, at ingen enkeltdonor i et givet år udgør mere end 15 procent af de samlede bidrag til CEPOS i det pågældende år. CEPOS levede i 2019 op til denne målsætning. CEPOS har tilsvarende målsætning om stor spredning af donationer for at værne om uafhængigheden.
Endvidere tilstræber CEPOS til hver en tid at have en egenkapital, der kan finansiere mindst 1½ års drift af tænketanken med uændret udgiftsniveau. CEPOS levede i 2019 op til denne målsætning.

CEPOS modtager tre forskellige slags donationer:

  •  Generel støtte (ikke øremærket)
  •  Støtte til en aktivitet (øremærket)
  •  Projektstøtte

Generel støtte (Ikke øremærket)

Generel støtte er hverken øremærket en aktivitet eller et projekt. Donorer af generel støtte har ret til jævnlig information om CEPOS’ aktiviteter og resultater. Donorerne har ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan de udføres eller formidles til offentligheden.
88,5 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2019 givet til CEPOS’ aktiviteter generelt.  

Støtte til en aktivitet (Øremærket)

Støtte kan gå til en konkret aktivitet, f.eks. CEPOS Akademi. Disse donorer har ret til jævnlig information om CEPOS’ aktiviteter og resultater, herunder særlig detaljeret information om den aktivitet, der støttes. Donorerne har ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan de udføres eller formidles til offentligheden.
2,5 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2019 givet til en konkret CEPOS aktivitet. 

Projektstøtte

Et projekt er kendetegnet ved at have en projektbeskrivelse med et beskrevet formål, leverancer, budget og typisk også en tidsplan. Et projekt er tidsmæssigt afgrænset med en begyndelse og en slutning til forskel fra en aktivitet, der fortsætter, indtil CEPOS’ ledelse eller bestyrelse beslutter at afslutte aktiviteten. Donorerne har ingen indflydelse på CEPOS’ analysearbejde, konklusioner eller anbefalinger, herunder hvordan de udføres eller formidles til offentligheden.
8,3 procent af CEPOS’ støtte var i regnskabsåret 2019 givet til et projekt.

Derfor tager CEPOS imod anonyme donationer

Donorer, der giver generel støtte til CEPOS’ virke, kan forblive anonyme overfor offentligheden. Alle donorer er kendt af CEPOS’ bestyrelse og direktion. Donorer, som giver projektstøtte (se ovenfor), kan ikke donere anonymt. Af alle projektstøttede analyser fremgår, hvem der har støttet projektet.

CEPOS respekterer disse donorers ønske om anonymitet, som kan udspringe af en række legitime grunde. En grund kan være et ønske om ikke at blive inddraget i offentlig polemik om CEPOS’ politikforslag. Det kan være fordi en donor ønsker at være på god fod med politikere fra alle partier eller med kunder, underleverandører og medarbejdere af andre politiske overbevisninger.

En anden grund kan være, at man ikke nødvendigvis er enige med CEPOS’ politiske anbefalinger, men støtter CEPOS fordi man anerkender kvaliteten af det udførte arbejde og går ind for et pluralistisk samfund, hvor meninger brydes.

En tredje grund kan være, at man ikke ønsker, at det skal være offentligt kendt, at man støtter almenvelgørende formål såsom tænketanke, hvilket dels kan afsløre formueforhold, som er en privat sag og dels kan føre til uønskede henvendelser fra andre, der også ønsker støtte.

Muligheden for anonymt at støtte private formål er en vigtig rettighed i et frit samfund på lige fod med retten til et privatliv, brevhemmelighed og til anonym stemmeafgivelse ved valghandlinger.

Indtægtsgivende aktiviteter

CEPOS’ eneste indtægtsgivende aktiviteter er foredrag, gebyrer for seminarer og konferencer samt salg af bøger og betaling for artikler i tidsskrifter, magasiner og aviser.
0,8 procent af CEPOS’ indtægter i regnskabsåret 2019 kom fra indtægtsgivende aktiviteter.

CEPOS udfører ikke konsulentopgaver mod betaling.

Næste opdatering
Oplysningerne på denne side opdateres, når regnskabet for 2020 foreligger og er blevet godkendt af CEPOS’ Centerråd i juni 2021.