Hvad går støtten til?

CEPOS' arbejdsgrundlag er privat støtte - uden støtte, ingen CEPOS.

Bliv en del af CEPOS – bliv donor!

Din støtte vil ubeskåret gå til arbejde for

  • Mere personlig frihed og mere personligt ansvar
  • Mindre statslig indblanding i borgernes liv
  • Lavere skat
  • Mere og bedre velfærd for pengene via øget produktivitet, frit valg, konkurrence og ansvarliggørelse.

CEPOS har i over 10 år sat offentligt forbrug/effektivitet, skat, uddannelse, retssikkerhed, velfærd og vækst på dagsordenen i medier og blandt politikere og meningsdannere

  • CEPOS er citeret over 52.810 gange i trykte og elektroniske medier
  • Har udgivet 489 analyser og notater
  • Har udgivet 56 bøger og videnskabelige arbejdspapirer
  • Afholdt 290 konferencer og gå-hjem-møder 

Resultater

Succes har som bekendt ”mange fædre”, så man skal være yderst varsom og ydmyg om det at tage æren for de lovgivningsmæssige ændringer, der er kommet på områder, hvor CEPOS har været først og/eller toneangivende i den offentlige debat. 

CEPOS' formål er ikke ”at komme i medierne”, men via sine analyser gennem medier og politikere at medvirke til at påvirke lovgivningen i den for Danmarks fremtid rigtige retning.